Cuevas alimentacion en Ourense

A etapa anterior de desenvolvemento e crecemento desembocou na actual Ignacio das Cuevas, S.A. 1978 supuxo un punto de inflexión na nosa traxectoria empresarial, co traslado das instalacións ao Polígono Industrial do Vinteún, en Ourense, e a construción dunha innovadora Plataforma Loxística de Distribución.