Calle Progreso, antigua Lepanto en Ourense

No número 11 da rúa Lepanto, hoxe rúa Progreso, de Ourense, Francisco de las Cuevas y Cabo  elixiu un local para abrir un pequeno negocio familiar de alimentación. Co paso do tempo, ese ultramarinos converteuse no xerme do Grupo Cuevas que coñecemos hoxe.

Francisco de las Cuevas foi un comerciante castelán que adoitaba viaxar a Vigo todos os anos no seu carro para comprar aceite. O camiño de regreso aproveitábao para facer as consabidas paradas para vender o produto e pernoitar. Tal era o seu éxito, que adoitaba quedar sen aceite para vender cando chegaba a Ourense. Isto levouno a tomar a decisión de asentarse na cidade e crear ese pequeno ultramarinos.