Productos Marron Glace Grupo Cuevas

Inauguramos a presente década cunha nova imaxe de marca moderna e fresca, acorde co espírito empresarial que nos caracteriza, á vez que máxica e evocadora, xa que mantén o nexo entre a orixe do produto e o refinamiento do noso Marron Glacé. O redeseño resultou merecedor do premio Prata Best Pack na categoría Packaging de 2010.